Provexin®A100HF
Formula pro růst nových vlasů

 

Klinicky prokázané účinky pro růst nových vlasů

 • Proti dědičnému vypadávání vlasů
 • Patentované složení
 • Vyrobeno ve Švédsku
 • Sleva na první zásilku
KOUPIT SE SLEVOU

Neinvazivní léčba

Aplikujte gel 2x denně a výsledky se dostaví po 6 – 9 měsících.

Klinicky potvrzené účinky

   Provexin® A100HF byl předmětem několika klinických studií. Jejich výsledky jasně potvrzují účinky produktu.

 

Bez vedlejších účinků

U Provexin® A100HF nebyly během studií zdokumentovány žádné vedlejší účinky.

Jak používat Provexin

Naneste přípravek do dlaně. Masírujte ho na místech, kde vám vypadávají vlasy
Nechte Provexin proniknout do pokožky hlavy. Používejte dvakrát denně, ráno a večer.
Po užití přípravku Provexin si můžete upravit účes.

Přehrát video

Jak používat Provexin

Provexin® A100HF  je nutno používat alespoň 6 měsíců. Za tuto dobu je většinou možné vidět výsledky. Po 9 měsících používání je potom možno dělat vlastní závěry o účincích přípravku. První vlasy rostou nejčastěji ve formě tzv. chmýří a jsou podobné prvním dětským vláskům. Tyto vlasy nakonec vypadají, a poté začnou růst již nové vlasy, stejné barvy a kvality jako měl muž/žena předtím.

Aplikace:
Naneste vrstvu gelu dvakrát denně na pokožku hlavy tam, kde vám vypadávají vlasy. Jemně ho vetřete do pokožky. Jakmile gel uschne, není ve vlasech vidět. Účinky mohou být v extrémních případech viditelné již po několika týdnech.

Přehrát video

Nečekal jsem, že mi zase porostou vlasy!

Účinky Provexin®A100HF potvrzují a oceňují naši zákazníci

Přehrát video

SLEVA 30%

OBJEDNAT  Provexin® A100HF

Využijte slevy na první zásilku a objednejte si Provexin® nyní pouze za 665 Kč 465 Kč.

Balení obsahuje 2 tuby (2x 15 ml) gelu. Jedná se o množství určené na 1 měsíc užívání.

Provexin®  zasíláme bezpečně a bezkontaktně, přímo do vaší poštovní schránky.

kjøpsbetingelser og våre personvernvillkår

 

Nákupem produktu se stanete členem pravidelného zasílání. Členství je aktivní, dokud jej nezrušíte. Je nastaveno s měsíční frekvencí a upravit nebo zrušit jej můžete na naší bezplatné lince, emailem nebo poštou.
Cena dalších zásilek je 665 Kč.

 

Vennligst bekreft dine detaljer:

Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnr
Sted
E-post
Telefon
Provexin®A100HF  465 Kč
Doprava 34Kč
Celkem 499 Kč

Doprava: Česká pošta – obyčejné psaní přímo do schránky

Platba: Bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, zboží bude doručeno s fakturou

« Tilbake

Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

 

1/1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.provexin.cz, společnost NutraQ CZ s.r.o., IČO 248 50 225, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 180231 (dále jen „prodávající“), a kupujícího při prodeji doplňků stravy (dále jen „zboží“).

 

1/2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „ObčZ“). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy upravené i neupravené těmito obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s podnikatelem.

 

1/3 Kupující-spotřebitel musí být při učinění objednávky zboží starší 18 let. Na objednávku spotřebitele mladšího 18 let se hledí, jakoby nebyla učiněna.

 

2 Členství Provexin

 

2/1 Kupující objednávkou zboží zadanou prostřednictvím elektronického obchodu www.provexin.cz nebo telefonního operátora objednává na dobu neurčitou také členství Provexin tak, že zboží bude zasíláno po jednom kuse v pravidelných intervalech („členství Provexin“) ve lhůtě a ceně uvedené v objednávce elektronického obchodu nebo uvedeného při rozhovoru s telefonním operátorem, s tím, že:

(a) první zásilka zboží v rámci členství Provexin bude kupujícímu dodána do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, které prodávající provede odesláním potvrzujícího e-mailu či SMS zprávy nebo prostřednictvím telefonního operátora;

(b) další zásilky zboží v rámci členství Provexin jsou zasílány v intervalu, který je uveden v objednávkovém formuláři, a tento interval počíná dnem stanoveným pro dodání první zásilky zboží;

(c) druh, množství zboží a místo dodání jsou sjednány v objednávce;

(d) kupující je oprávněn upravit zasílání dalších zásilek v rámci členství, tzn. vyloučit dodání jednotlivých zásilek či všech dalších zásilek. Žádost o tyto změny v členství je nutné doručit prodávajícímu nejpozději do konce zveřejněné provozní doby zákaznického centra 5 pracovních dní před avizovaným datem odeslání předmětné zásilky. Kupující tak může učinit telefonicky, emailem nebo písemně na adresu kupujícího.

 

2/2 Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží v těchto pravidelných intervalech dodávat a kupující se zavazuje platit za dodané zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

  

3 Objednání zboží a uzavření smlouvy prostřednictvím telefonního operátora

 

3/1 Pro platné zadání objednávky prostřednictvím telefonního operátora je nutné uvedení a potvrzení identifikačních a kontaktních údajů kupujícího, určení druhu zboží, množství zboží a místa dodání.

 

3/2 Před konečným a závazným potvrzením objednávky je kupujícímu obsah objednávky a obsah obchodních podmínek zrekapitulován včetně členství Provexin.

 

4 Objednání zboží a uzavření smlouvy v elektronickém obchodě www.provexin.cz

 

4/1 Pro platné zadání objednávky v elektronickém obchodě www.provexin.cz je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

 

4/2 Kupující je oprávněn před závazným potvrzením objednávky tuto objednávku zkontrolovat a změnit vyplněná data, případně zjistit a opravit chyby. Přehled objednávky je umístěn po provedení objednávky při stisku tlačítka „Pokračovat“. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrzením objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Při potvrzení objednávky kupující rovněž potvrdí souhlas s těmito obchodními podmínkami a dále s výší ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

 

4/3 Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce prodávající zašle e-mail s akceptací objednávky.

 

4/4 Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícímu k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu. Teprve objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy podle § 1732 ObčZ, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena až doručením potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou dle těchto obchodních podmínek.

 

4/5 Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O tom musí kupujícího bezprostředně informovat.

 

4/6 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám.   Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

5 Cena zboží, platební podmínky a dodání zboží

 

5/1 Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena jako cena konečná, včetně DPH.

 

5/2 Konečná částka k úhradě za zásilku, resp. první zásilku v rámci členství Provexin je potvrzovaná kupujícím v elektronickém obchodě po vyplnění objednávkového formuláře nebo prostřednictvím telefonního operátora. Cena dalších zásilek (pokud se liší od ceny první zásilky) v případě členství Provexin je potvrzována kupujícím v elektronickém obchodě po vyplnění objednávkového formuláře nebo prostřednictvím telefonního operátora.

 

5/3 Zboží je zasíláno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, a to smluvními přepravci prodávajícího, kteří jsou specifikováni v objednávkovém formuláři. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů za uskladnění a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

5/4 Platbu za zboží kupující uhradí včetně DPH platební poukázkou či bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu, který je součástí zásilky. Prodávající nepřijímá platby v hotovosti. Všechny údaje potřebné pro provedení platby jsou uvedeny na faktuře. Při platbě převodem je nezbytné uvést správný variabilní symbol, který je také stanoven na faktuře. Celkovou částku kupující hradí ve výši uvedené na faktuře a částku nezaokrouhluje. Splatnost daňového dokladu je 14 dní ode dne vystavení faktury. V případě doručení službou balík do ruky, hradí kupující zboží při převzetí, tzv. dobírkou. Platba je možná pouze tímto popsaným způsobem. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny v souladu s § 2132 ObčZ.

 

5/5 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy prodávajícím kupujícímu slouží zároveň jako daňový doklad.

 

5/6 Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků při komunikaci s prodávajícím se řídí podmínkami mezi kupujícím a poskytovatelem příslušného komunikačního prostředku.

 

5/7 V případě, že se kupující dostane s úhradou dlužné částky do prodlení, bude kupujícímu zaslána upomínka. Penále na pokrytí administrativních nákladů spojených se zasláním upomínky činí za každou upomínku 45,- Kč. Tato částka bude připočítána k částce faktury. V případě, že kupující neuhradí prodávajícímu všechny vzniklé pohledávky včetně případných penále, může prodávající po uplynutí splatnosti 2. upomínky postoupit pohledávku smluvní společnosti Intrum Czech, s.r.o.

 

6 Odstoupení od smlouvy

 

6/1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 ObčZ odstoupit bez udání důvodů od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, resp. první zásilky zboží kupujícím nebo jím určenou osobou (jiná než dopravce).

 

6/2 Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující-spotřebitel ve lhůtě 14 dnů dle předchozího odstavce prokazatelně alespoň odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení, a to e-mailem na adresu info@provexin.cz nebo písemně na adresu prodávajícího: NutraQ CZ s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 s uvedením čísla objednávky a případně čísla bankovního účtu, na který bude připsána částka za vrácené zboží. Jako oznámení o odstoupení od smlouvy lze využít formulář tvořící přílohu č. 1 těchto podmínek. V případě, že byl využit tento formulář, potvrdí prodávající kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny prodávající doporučuje kupujícímu zboží zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, a to buď fyzickým dodáním, nebo odesláním na výše uvedenou adresu prodávajícího (nikoli dobírkou). Náklady spojené s vrácením zboží z důvodu odstoupení dle tohoto článku nese kupující-spotřebitel.

 

6/3 Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy, vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží dle požadavku kupujícího-spotřebitele buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny). Prodávající není povinen vrátit přijatou kupní cenu dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

6/4 V případě, že kupující-spotřebitel využije právo na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně překontrolovat a přezkoušet. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné za účelem nutného obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nebo není-li zboží vráceno v kompletním stavu; prodávající je oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží vůči kupní ceně, která má být vrácena; výši kompenzace je však prodávající povinen prokázat.

 

7 Záruční doba, Práva z vadného plnění

 

7/1 Záruční doba zboží odpovídá době minimální trvanlivosti vyznačené na obalu zboží.

 

7/2 Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle ustanovení ObčZ, zejména dle § 2099 ObčZ a následující. V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

7/3 Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle ustanovení ObčZ, zejména dle § 2099 ObčZ a následující.

 

7/4 Nároky z vad zboží lze uplatnit telefonicky na zákaznické lince prodávajícího, případně též písemně na adrese prodávajícího: NutraQ CZ s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1. Kupující je při reklamaci povinen sdělit údaje nezbytné pro identifikaci reklamované zásilky, pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace. Nároky z vad zboží jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, u kupujícího-spotřebitele nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

7/5 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, tedy například na případy mechanického poškození po dodání, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo doporučením k užívání nebo z důvodu neseznámení se s doporučením k užívání.

 

8 Mimosoudní řešení sporů

 

8/1 V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z prodeje zboží se může kupující nebo kupující-spotřebitel obrátit nejdříve s žádostí o jejich vyřešení přímo na prodávajícího. Kupující-spotřebitel se může v případě jakéhokoli sporu mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem obrátit také na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací ohledně mimosoudního řešení sporů zde.

 

9 Závěrečná ustanovení

 

9/1 Kupní smlouva pro členství Provexin dle těchto obchodních podmínek se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že kterákoli strana může smlouvu písemně, telefonicky nebo e-mailem vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou o délce 5 pracovních dnů. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

9/2 Kupující je o obsahu těchto podmínek informován při zadání své objednávky a tyto obchodní podmínky jsou též zobrazeny na webových stránkách prodávajícího, takže je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Prodávající je povinen kupujícímu – spotřebiteli poskytnout v textové podobě kromě znění smlouvy i znění těchto obchodních podmínek.

 

9/3 Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je účinné ke dni potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit a potvrzením objednávky stvrzuje, že je s jejich obsahem srozuměn.

 

9/4 Prodávající je oprávněn tyto podmínky kdykoli jednostranně změnit za předpokladu informování kupujícího písemně, telefonicky nebo e-mailem, a dále uveřejněním této změny a nového znění podmínek, které nahrazuje předchozí znění, nejpozději 30 dnů před nabytím jejich účinnosti na internetových stránkách www.provexin.cz. Kupující je povinen se seznámit se změnou podmínek. Kupující může vyjádřit svůj nesouhlas se změnou podmínek písemným sdělením doručeným prodávajícímu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byly změny podmínek sděleny. V takovém případě se ve vztahu k tomuto kupujícímu změněné podmínky neuplatní a kupující nebo prodávající je oprávněn smlouvu vypovědět dle čl. 9/1 těchto podmínek. Pokud kupující písemně neodmítne navrhovanou změnu podmínek ve výše uvedené lhůtě před navrhovaným dnem účinnosti změny, platí, že navrhovanou změnu podmínek přijal s účinností ode dne účinnosti změny navrženého prodávajícím. Stejná pravidla a postup platí i pro změny cen zboží.

 

9/5 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či nevynutitelné, nebo se neplatným nebo nevynutitelným stane, namísto něj nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či nevynutitelnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo nevynutitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení.

 

9/6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2022.

 

PŘÍLOHA Č. 1 – VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

 

 

 

 

Adresát: NutraQ CZ s.r.o.,

IČO 248 50 225

Hybernská 1009/24, Praha 1 – Nové Město,

PSČ 110 00

e-mail: info@provexin.cz

 

 

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy od tohoto zboží:

 

 

Datum objednání:

 

Číslo objednávky:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

Datum:

 

 

 

 

 

Podpis spotřebitele:

(pouze pokud je zasíláno v listinné podobě)

 

 

 

Vrácení kupní ceny požaduji zasláním na výše uvedenou adresu / na účet č.:[*]

[*] Nehodící se škrtněte.

Ochrana soukromí

 • Úvodní ustanovení

1/1 Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekt se zpracováním jeho osobních údajů, s jednotlivými účely zpracování, rozsahem a dobou zpracování osobních údajů.

1/2 Dokument upravuje zpracování osobních údajů na webových stránkách www.provexin.cz, jejichž provozovatelem je správce.

1/3 Každý návštěvník webových stránek je povinen si tento dokument přečíst a v případě, že nerozumí některé informaci, informuje správce na kontaktech v článku 2.

 

 • Správce

2/1 Správcem osobních údajů je společnost NutraQ CZ s.r.o., IČ: 248 50 225, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 180231.

2/2 Kontaktní údaje pro uplatnění dotazů týkajících se osobních údajů, pro podání stížností, námitek či pro využití práv jsou následující:

Oddělení péče o zákazníky: 800 022 853

Email: info@provexin.cz

Poštovní adresa: NutraQ CZ s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1

 

 • Účely zpracování osobních údajů

3/1 Plnění smlouvy (objednávka)

Pokud subjekt učiní objednávku, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem realizace objednávky online, e-mailem, osobně nebo prostřednictvím call centra či zákaznického centra, a za účelem uskutečnění plnění z uzavřené kupní smlouvy. Uskutečněním objednávky objednává subjekt také členství Provexin (dále jen „členství“), které spočívá v pravidelném zasílání přípravku zakoupeného v objednávce v pravidelných intervalech, opakujících se vždy po době, která je u daného přípravku uvedena jako doba užívání přípravku. Toto členství běží, dokud jej subjekt nezruší, ledaže je stanoveno na konkrétní dobu dle uzavřené kupní smlouvy. Podmínky zrušení členství jsou upraveny v obchodních podmínkách.

V případě, kdy kupující při nákupu zvolí jednorázový nákup zboží v plné ceně, členství není aktivováno. Zpracování osobních údajů i tak probíhá za účelem realizace objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy, a to do doby, než je tato jednorázová objednávka, resp. kupní smlouva vyřízena.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je plnění smlouvy.

3/2 Přímý marketing vůči zákazníkům

Pokud je subjekt zákazníkem správce, jsou jeho osobní údaje zpracovávány rovněž za účelem přímého marketingu prováděného vůči zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům spočívá v zasílání katalogů a obchodních sdělení všemi způsoby, včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení týkající se vlastních výrobků a služeb správce elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. -Toto zpracování zahrnuje provádění jednoduché segmentace (profilování) – což znamená volba vhodných nabídek podle aktivity subjektu, provedených předchozích objednávek, uhrazených objednávkách, požadavku subjektu, podle jeho věku a pohlaví a dle zjištěných preferencí.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem správce na provádění přímého marketingu vůči vlastním zákazníkům s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb.

Subjekt je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky a zpracování bude ukončeno.

3/3 Přímý marketing na žádost subjektu

Jestliže subjekt udělí souhlas, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. Uvedené znamená, že osobní údaje budou zařazeny do databáze správce pro provádění přímého marketingu.

Provádění přímého marketingu zahrnuje tyto činnosti:

 • zasílání informací o novinkách, akcích, nabídkách produktů a služeb, všemi způsoby včetně elektronických prostředků
 • zasílání katalogů a obchodních sdělení všemi způsoby včetně elektronických prostředků,
 • zasílání produktů správce a spolupracujících osob všemi způsoby včetně elektronických prostředků,
 • provádění jednoduché segmentace (profilování) – což znamená volba vhodných nabídek podle aktivity subjektu, provedených předchozích objednávek, uhrazených objednávkách, požadavku subjektu, podle jeho věku a pohlaví a dle zjištěných preferencí.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je souhlas subjektu.

Souhlas může subjekt kdykoliv odvolat.

3/4 Ochrana práv správce

Pokud správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy či provádění přímého marketingu (ať již z titulu oprávněného zájmu či na základě souhlasu subjektu), osobní údaje subjektu budou po ukončení tohoto zpracování zpracovávány též za účelem ochrany práv správce, zejména pro obranu proti nárokům subjektu či třetích osob, pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu a pro vymáhání pohledávek správce. Doba započetí oprávněného zájmu u členství začíná doručením zásilky poslední, kdežto u jednorázové objednávky doba začíná jejím doručením. Oprávněný zájem správce je i na skutečnosti spojení vícero jednorázových objednávek jednoho subjektu, tedy přirazení různých smluv ke konkrétnímu subjektu z důvodu následné archivace smluv a daňových dokladů.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem správce.

Subjekt může podat proti tomuto zpracování námitky.

3/5 Nahrávání hovorů

Pokud subjekt volá na zákaznickou linku, může dojít k nahrávání hovorů, pokud s tímto subjekt souhlasí.

 1. Pokud subjekt volá na zákaznickou linku pro uzavření/změnu/ukončení smlouvy a souhlasí s nahráváním, je účelem uchování učiněného právního úkonu, přičemž právním základem je plnění smlouvy.

 

Pokud subjekt volá na zákaznickou linku pro uzavření/změnu/ukončení smlouvy a nesouhlasí s nahráváním, je nutno úkon učinit elektronicky.

 

 1. Pokud subjekt volá na zákaznickou linku z jiného důvodu, než pro uzavření/změnu/ukončení smlouvy, pak pokud s tím subjekt vysloví souhlas stiskem příslušné předvolby, dojde k nahrávání za účelem zkvalitňování služeb, neboť na základě hovorů jsou zlepšovány komunikační dovednosti operátorů. Právním základem je souhlas.

 

 • Rozsah osobních údajů

4/1 Pro účel plnění smlouvy (objednávky), ať již se jedná o jednorázový nákup či členství, jsou osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail, údaj o objednaném zboží, údaj o četnosti odběru, údaj o ceně, údaj o věku nad 18 let, další informace sdělené subjektem.

4/2 Pro účel přímého marketingu vůči zákazníkům jsou osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail, informace o předchozích objednávkách, resp. informace o první objednávce, na základě které je prováděno zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle výjimky na základě zákona o službách informační společnosti a po dobu jednoho roku informace o učiněných objednávkách a preferencích subjektu, tedy údaj o formě objednávek, druhu objednaného zboží a nákupních preferencích subjektu.

4/3 Pro účel přímého marketingu na žádost subjektu jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu, který poskytne subjekt, nejvíce v tomto rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, věk, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail, informace o předchozích objednávkách, informace o typu odebraného produktu, informace o počtu uhrazených zásilek a informace o aktivitě subjektu v rámci odběru produktů od Správce.

4/4 Pro účel ochrany práv jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel – v rozsahu nezbytné dokumentace.

4/5 Pro účel nahrávání hovorů je uchován toliko audio záznam hovoru.

 

 • Doba zpracování osobních údajů

5/1 Pro účel plnění smlouvy (objednávky) jsou osobní údaje zpracovávány po dobu plnění a trvání příslušné smlouvy a 3 roky poté, z důvodu uplatnění reklamace, záruky nebo jiného nároku subjektu či z důvodu vymáhání pohledávek správcem. U jednorázových zásilek smlouva trvá do jejího naplnění, tedy obvykle do doručení zboží. U členství je konec trvání stanoven doručením poslední zásilky.

5/2 Pro účel přímého marketingu vůči zákazníkům jsou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však do uplatnění námitky proti přímému marketingu. Údaje pro segmentaci jsou uchovány nejdéle po dobu jednoho roku.

5/3 Pro účel přímého marketingu na žádost subjektu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však do odvolání souhlasu ze strany subjektu.

5/4 Pro účel ochrany práv jsou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, po kterou může být provedena kontrola ze strany dozorových orgánů, uplatněny nároky či vymáhány pohledávky a práva, což jsou maximálně 3 roky případně doba, po kterou řízení trvá od realizace kupní smlouvy, resp. jejího ukončení. Toto zpracování nemá vliv na další zpracování uložené správci příslušnými právními předpisy, například uchování daňových dokladů po dobu deseti let apod.

5/5 Pro účel nahrávání hovorů je doba nastavena:

 1. Pro uchování právního úkonu 3 roky od uskutečnění právního úkonu,
 2. Pro zkvalitňování služeb 60 dní od vyřízení požadavku.

 

 

 • Odvolání souhlasu, podání námitek a stížností

6/1 Souhlas, který subjekt správci udělil, je možné kdykoliv odvolat na bezplatné lince 800 022 853, e-mailu info@provexin.cz nebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1.

6/2 Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, subjekt proti tomuto může podat námitky. Podání námitek proti zpracování za účelem provádění přímého marketingu znamená ukončení tohoto zpracování. U ostatních účelů dojde po podání námitek k přezkoumání oprávněnosti námitek a podání informace subjektu o vyřízení těchto námitek. Námitky mohou být podány

na bezplatné lince 800 022 853, e-mailu info@provexin.cz nebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1.

6/3 Pokud má subjekt za to, že správce při zpracování osobních údajů nepostupuje dle právních předpisů či má subjekt jiné výhrady, může podat stížnost na bezplatné lince 800 022 853, e-mailu [info@provexin.cz] nebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1].

6/4 Subjekt může kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 • Příjemci a zpracovatelé

7/1 Příjemci osobních údajů jsou společnosti ve skupině správce, tedy skupina NutraQ AS, přičemž společnosti jsou uvedené zde.

7/2 K osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu přístup zpracovatelé z těchto kategorií: marketingové společnosti, komerční call centra, účetní společnosti, auditorské společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů, společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci, společnosti zajišťující balení a doručování zboží.

 

 • Cookies

8/1 K zajištění co možná nejsnadnějšího použití stránek dochází k užívání cookies. Dalšími účely cookies jsou zobrazování relevantní reklamy.

8/2 Podmínky používání Cookies jsou popsány v dokumentu Cookies, který naleznete zde.

 

 • Poučení o právech subjektu

9/1 Právo na přístup, transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

Subjekt má právo na informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce subjektu informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita je prokázána jinými způsoby, má subjekt také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce bude subjekt o jakémkoliv takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt žádost podal v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožaduje jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Správce informuje subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

 1. a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 2. b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

9/2 Právo na opravu

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

9/3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4. d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

9/4 Právo na omezení zpracování

Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

9/5 Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to bude požadovat.

9/6 Právo na přenositelnost údajů

Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

9/7 Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

9/8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Správce neprovádí žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování.

 

 • Definice

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

Subjektem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správce nikdy nevyžaduje údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Tyto nejsou zpracovávány.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Účelem zpracování je důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.

Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

 

 • Závěrečná ustanovení

11/1 Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 4. 2019.

11/2 Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce a je umožněna jeho archivace a reprodukce kupujícím.

Sleva 30% na první zásilku
Pro dlouhodobé užívání
Objednáte pouze zde
Přímo do vaší schránky

Jak PROVEXIN® A100HF funguje

 • Odstraňuje povlaky a rozpustí nečistoty, které ucpávají vlasové folikuly

 • Usnadňuje živinám, aby se dostaly k vlasovým folikulám – zlepšuje podmínky pro růst vlasů

 • Působí lokálně tam, kde chcete podpořit růst vlasů

 • Snadno se aplikuje, dobře proniká do pokožky hlavy

Soutěž o přípravek Provexin A100HF®

Bojujte se ztrátou vlasů zcela zdarma. Stačí se jen přihlásit poskytnutím emailové adresy ve vyskakovacím okně a při troše stěstí půl roční balení přípravku Provexin A100HF®  bude vaše. Více o podmínkách soutěže se dozvíte zde.

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

Provexin® A100HF vám přináší společnost NutraQ CZ s.r.o., která je součástí norské skupiny NutraQ ASTa je jednou z největších společností prodávajících doplňky stravy a další produkty v severských zemích. Centrála společnosti sídlí v Oslu a společnost je dále zastoupena ve Švédsku, Finsku, Dánsku, České republice, Německu, USA, Islandu a na Středním východě (Kuvajt). Skupina má přibližně 170 zaměstnanců a desítky produktů ve své nabídce. 

V České republice působíme od roku 2011. Naším cílem je nabídnout českému spotřebiteli produkty té nejvyšší kvality. Hodnoty naší společnosti jsou zodpovědnost, respekt, statečnost a inovace. Tyto hodnoty promítáme nejen do naší práce, ale hlavně v přístupu k našim zákazníkům. Naším posláním je pomáhat lidem k lepšímu každodennímu životu prostřednictvím ověřených, vysoce kvalitních doplňků stravy a zdravotnických prostředků.

Čtěte více

Jak PROVEXIN® A100HF funguje

 • Odstraňuje povlaky a rozpouští nečistoty, které ucpávají vlasové folikuly
 • Zlepšuje podmínky pro růst vlasů – usnadňuje živinám cestu do vlasového folikulu
 • Působí lokálně tam, kde chcete podpořit růst vlasů
 • Snadno se aplikuje, dobře proniká do pokožky hlavy

Nejčastější otázky k používání přípravku PROVEXIN® A100HF

Lze dědičné vypadávání vlasů vyléčit ?

Androgenní alopecie je dědičná nemoc, která způsobuje vypadávání vlasů. V této době na androgenní alopecii neexistuje účinný lék. Zdravotnický přípravek třídy I. Provexin®A100HF má však prokázané účinky na snížení projevů této nemoci - může ztrátu vlasů zastavit a obnovit jejich růst. Nicméně toto zlepšení stavu lze pozorovat jen po dobu aktivního používání tohoto přípravku.

Kdy a jak se účinky Provexinu projeví?

Dle klinicky ověřených studií a zkušeností našich zákazníků jsou výsledky viditelné a po 6-9 měsících pravidelného používání. Uživatelé Provexinu potvrzují, že jim vlasy přestávají padat kolem 4-5 měsíce používání. Během 6-9 měsíců pravidelného používání začnou růst vlasy nové. Nejčastěji rostou ve formě “chmýří”, které následně vypadá, a poté začnou růst již opravdové vlasy, stejné barvy a kvality.

Pro koho je Provexin vhodný?

Provexin je určen všem mužům, kteří trpí androgenní alopecií – dědičnou ztrátou vlasů. Dědičná ztráta vlasů tvoří cca 95% veškeré ztráty vlasů u mužů. Obecně platí, že čím kratší doba od vypadávání, tím lepší účinek. Nejlepších účinků dosáhnete, pokud aplikujete na místo, kde vám vlasy padají kratší dobu než 5 let. Ženám může Provexin pomoci v případě, že jejich řídnutí vlasů je hormonálního původu, tj. většinou po prodělání menopauzy.

Jak nejlépe pozorovat účinky Provexinu?

Objektivně můžete vývoj účinku sledovat například pomocí fotek – foťte každé 2 týdny místo, kde aplikujete a následně porovnejte. Naši zákazníci s námi často sdílí, že pozitivní změny na jejich hlavě si dříve všimnou lidé z jejich okolí než oni sami.

Jak používat Provexin?

Naneste vrstvu gelu dvakrát denně na pokožku hlavy tam, kde vám vypadávají vlasy. Jemně ho vetřete do pokožky. Jakmile gel uschne, není ve vlasech vidět.

Je Provexin bezpečný pro používání dlouhou dobu?

Používání Provexinu je bezpečné, žádné vedlejší účinky nebyly zaznamenány. Přípravek by měl být používán jen na zdravou, nepoškozenou pokožku.  

Provexin® A100HF  je nutno používat alespoň 6 měsíců. Za tuto dobu je většinou možné vidět výsledky. Po 9 měsících používání je potom možno dělat vlastní závěry o účincích přípravku. První vlasy rostou nejčastěji ve formě tzv. chmýří a jsou podobné prvním dětským vláskům. Tyto vlasy nakonec vypadají, a poté začnou růst již nové vlasy, stejné barvy a kvality jako měl muž/žena předtím.

Aplikace:

Naneste vrstvu gelu dvakrát denně na pokožku hlavy tam, kde vám vypadávají vlasy. Jemně ho vetřete do pokožky. Jakmile gel uschne, není ve vlasech vidět. Účinky mohou být obvykle viditelné po několika týdnech.

Jak Povexin funguje

 • Odstraňuje povlaky a rozpustí nečistoty, které ucpávají vlasové folikuly
 • Zlepšuje podmínky pro růst vlasů
 • Působí lokálně tam, kde chcete podpořit růst vlasů
 • Snadno se aplikuje, dobře proniká do pokožky hlavy

                                 


 Vyzkoušejte naše produkty            

Pro muže

Maxulen® je jedinečný doplněk stravy vyvinutý speciálně pro muže. Díky svému složení pomáhá  bojovat proti úbytku svalové hmoty, únavě a vyčerpání, poklesu libida a dalším negativním dopadům způsobených klesající hladinou testosteronu.

Více Zde

Pohybový aparát

VitaePro® je doplněk stravy s unikátní kombinací aktivních látek pro komplexní podporu vašich kloubů a svalů. Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný užívá a doporučuje VitaePro®.

Více Zde

OmegaPro®

Nejkvalitnější Omega 3 z kalamárů s vysokým podílem DHA a vitamíny E,D,K. Nyní v akci 198,- Kč. OmegaPro® se od konkurence liší původem oleje obsahujícího Omega-3 nenasycené mastné kyseliny.

Více Zde